Retourneren

Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Notenclub binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet inbegrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van klant.

 

Klant dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De verpakking mag slechts worden geopend en gebruikt voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen. In geval van drank en etenswaren, mogen de producten niet geretourneerd worden indien die open zijn geweest, zelfs indien het niet geconsumeerd is. Beschadigde producten worden eveneens niet geaccepteerd door Notenclub. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald.